top of page

Biz Kimiz?

AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği

Kuruluş Tarihi

18.01.2010

Yasal Statü

Dernek

Dernek Sicil No 

10-029-019

PIC NR: 946163900

EUROPE ID NR: TR-2017-AES-2812886986

WEB: www.agrida.org.tr

FACEBOOK:@agridaassociation

 

Dernek Tüzüğüne göre Kurumsal Hedefleri aşağıdaki gibidir;

Tarım, hayvancılık, Genel Turizm, Eko-Turizm, Agro-Turizm alanlarında, alternatif enerji kullanımı, ekolojik tarım, ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik felsefesini benimsemiş bilinçli müteşebbisleri bir araya getirmek,

​Doğaya ve doğanın bir parçası olan insana saygıda duyarlı olmak, eko-sistemi kültürel ve geleneksel değerleri içinde korumak,

Doğal kaynakların belirlenmesi, tarımsal biyoçeşitliliğin, üretim sistemleri içinde korunması ve sürdürülebilir kullanımı, hayvan ırklarının, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, alternatif enerjilerin kullanımı konularında çalışmalar yapmak, araştırma, projelendirme, danışmanlık ve koordinatörlük görevleri üstlenmek, uygulamak,

​Dernek üyelerine branşlarıyla ilgili görevler vermek, mesleğinde bilgi ve beceri sahibi üyelerinden danışman olarak, proje koordinatörü olarak yararlanmak,

​Atmosferin, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önleyen her türlü çevre koruma projelerine katılmak, uygulamak,

bottom of page