top of page

Yönetim Kurulu;

Başkan: Attila KAYA

Başkan Yardımcısı: Işın ÇAVDAR

Sekreter: Fatma KUŞÇU

Sayman: Hürdoğan AYDOĞAN

Üye: İbrahim ŞAHİN

Uzman: Alâaddin BABUÇCU

bottom of page